PARTNERS

Správny partner pre vás, vaše byty, stavby a projekty

Staviame na dlhodobo úspešnej praxi v sektore nehnuteľností a stavebníctva, svojich klientov na požiadanie zastupujeme pri uzatváraní obchodných transakcií tiež poskytujeme poradenstvo v oblasti akvizície pozemkov. Naším cieľom je dotiahnúť každý jeden váš projekt do úspešného konca.

REALITY

Jednou z činností našej spoločnosti je sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. K tomu poskytujeme aj široké spektrum súvisiacich a doplnkových služieb.

 • predaj, prenájom, kúpa
 • zabezpečenie znaleckých posudkov, geometrických plánov a pod.
 • odborné preverenie skutočných vlastníckych a iných právnych vzťahov
 • sprostredkovanie úveru a zabezpečenie poistenia
 • vybavenie stavebného povolenia a doručenie kolaudačného rozhodnutia
 • kompletný právny servis
demo-attachment-69-circle
reality

PROJECT MANAGEMENT

V tejto oblasti sme pripravení ponúknuť všetky svoje služby jednotlivcom, fyzickým a právnickým osobám od projektov menších rodinných domov až po veľké investičné zámery, akými sú napríklad logistické centrá, s ktorými máme dlhoročné skúsenosti.

ing01

 • územné rozhodnutia
 • stavebné povolenia
 • kolaudačné rozhodnutia
 • kompletný právny servis
 • všetky potrebné povolenia na uskutočnenie stavby
 • povolenia k odstráneniu stavby
 • odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

 • Projekt osadenia RD na pozemok
 • Súhlasné stanoviská
 • Rozhodnutie o vyňatí z poľnohospodárskeho pôdneho fondu ak sa stavba realizuje v záhrade, ornej pôde...
 • Územné rozhodnutia
 • Vyjadrenie dotknutých správcov sietí (ak sa stavba nachádza v ich blízkosti)
 • Preukázanie odbornej spôsobilosti projektanta 
 • Stavebný dozor – preukázanie odbornej spôsobilosti

Našou prácou je odbremeniť Vás od často zdĺhavého a komplikovaného procesu vybavovania formalít potrebných na realizáciustavby. Výsledkom nášho snaženia je nadobudnutie všetkých dokumentov potrebných na vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia.

Náš skúsený tím je Vám kedykoľvek k dispozícii, aby Vám poradil, prípadne za Vás vyriešil všetko potrebné na to, aby bol Váš projekt úspešný.

Chcete predať svoju nehnuteľnosť, a neviete za akú cenu? Potrebujete zriadiť záložné právo? Potrebujete znalecký posudok k žiadosti o hypotekárny úver? Potrebujete doložiť dedičské  konanie znaleckým posudkom? Chcete dať zapísať rozostavaný rodinný dom na kataster? Vypočítať podiely? Potrebujete rozdeliť budovu, sklad? Pomôžeme Vám!

DO NÁŠHO TÍMU PATRIA AJ SKÚSENÍ GEODETI S DLHOROČNOU PRAXOU, KTORÍ PRE VÁS ZABEZPEČIA KOMPLETNÝ SERVIS GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH PRÁC.

NEMÁTE ČAS ANI CHUŤ STRÁVIŤ HODINY NA ÚRADOCH? NETRÁPTE SA, MY ZA VÁS VYBAVÍME. NEMUSÍTE NIKAM CHODIŤ, MY MÔŽEME PRÍSŤ ZA VAMI. POSTARÁME SA O ZABEZPEČENIE VŠETKÝCH POTREBNÝCH DOKUMENTOV, VŠETKO VÁM VYSVETLÍME A DOHODNEME SA NA ĎALŠÍCH KROKOCH.

REFERENCIE